การป้องกันโรคฟันผุ

ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลายคนคงจะเคยไปพบกับทันตแพทย์เพราะโรคฟันผุกันมาแล้ว ซึ่งการจัดการกับโรคฟันผุนั้นก็มีหลายแบบหลายวิธี ซึ่งทันตแพทย์จะต้องตรวจ วินิจฉัย ก่อนที่จะจัดการกับ โรคฟันผุนั้น ทั้งนี้แนวทางในการจัดการกับโรคฟันผุมีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับการลุกลามและความรุนแรงของรอยโรค ซึ่งสามารถสรุปเป็นวิธีต่างๆได้ 4 วิธีด้วยกันครับ นั่นก็คือ 1. การป้องกัน เพื่อหยุดโรคที่เพิ่งเริ่มต้นต้น 2. การบูรณะฟัน เพื่อกำจัดและทดแทนเนื้อฟันส่วนที่ผุ 3. การบูรณะฟันร่วมกับการป้องกัน เป็นการใช้ทั้ง 2 วิธีการร่วมกันเพื่อทำการทดแทนเนื้อฟันที่สูญเสียไป ร่วมกับการป้องกันการผุที่อาจเกิดขึ้นต่อไป 4. กรณีที่มีการลุกลามของฟันผุไปมากจนไม่สามารถบูรณะได้ ก็จะอาศัยการถอนฟันเป็นช่องทางสุดท้าย วีดีโอเรื่องนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการป้องกันฟันผุ ไปดูกันว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง
 1237    26
 ITSC
 4107     00:15:59   
 ITSC
 832     00:13:01