สร้างความมั่นใจ จากในสู่นอก

รองศาสตราจารย์ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ฯ และศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต คณะ พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาบางคนยังอาจจะเผชิญกับภาวะความไม่มั่นใจในตนเอง อันสืบเนื่องมากจากการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและยังเป็นบันไดเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่สามารถจัดการกับตนเองเพื่อใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี ไม่รอช้ากันดีไหมคะ เราไปเรียนรู้ถึง การสร้างความมั่นใจ จากในสู่นอก หรือ inside out-แบบไม่ต้องพึ่งใคร กันเลยดีกว่าคะ
 1132    22
 ITSC
 4107     00:15:59   
 ITSC
 832     00:13:01