สถาปัตยกรรมใน มช.

สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมากมายหลายแบบ สามารถจำแนกตามยุคสมัย และอิทธิพลของสถาปัตยกรรมโลก การศึกษาเรียนรู้รูปแบบของสถาปัตยกรรม จะช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการออกแบบ ของสถาปนิกแต่ละคน
 462    2
 ITSC
 498     00:04:27   
 ITSC
 605     00:06:38