สถาปัตยกรรมใน มช.

สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมากมายหลายแบบ สามารถจำแนกตามยุคสมัย และอิทธิพลของสถาปัตยกรรมโลก การศึกษาเรียนรู้รูปแบบของสถาปัตยกรรม จะช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการออกแบบ ของสถาปนิกแต่ละคน
 534    2
 ITSC
 564     00:04:27   
 ITSC
 745     00:06:38