การจัดการพื้นที่ภายในบ้าน

เนื้อหาการจัดพื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้าน จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ ในการจัดสรรพื้นที่ของห้องต่างๆ ภายในบ้าน ให้สวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้อาศัย
 9176    1
 ITSC
 840     00:04:27   
 ITSC
 1217     00:06:38