ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

อาจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการนั้น เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานที่เกี่ยวกับการสารเคมี ซึ่งสารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน และมีความอันตรายที่แตกต่างกัน เช่นกัน ดังนั้นแล้วผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ควรจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีเหล่านั้น รวมถึงวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย ทั้งกับตนเองและผู้ร่วมงาน สิ่งเหล่านี้ ควรจะปลูกฝังกับนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่จะฝึกความมีระเบียบวินัยที่ดีในการทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ข้อควรปฏิบัติที่ควรคำนึงถึงนั้นมีมากมาย ซึ่งการที่เราจะนำมาอธิบายทั้งหมดในคราวเดียวนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นแล้ววีดีโอเรื่องนี้ จะพูดถึงในข้อควรปฏิบัติในเบื้องต้นที่ควรทราบก่อนการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมี
 24486    75
 ITSC
 1379     00:04:20   
 ITSC
 1873     00:09:40