สถาปัตยกรรมใน มช.

สถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมากมายหลายแบบ สามารถจำแนกตามยุคสมัย และอิทธิพลของสถาปัตยกรรมโลก การศึกษาเรียนรู้รูปแบบของสถาปัตยกรรม จะช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการออกแบบ ของสถาปนิกแต่ละคน
 1682    3
 ITSC
 1745     00:04:27   
 ITSC
 1621     00:06:38