สถาปัตยกรรมล้านนา

เรือนโบราณล้านนา จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเรือนล้านนา ประเภทและลักษณะของเรือนล้านนา รวมถึงวัสดุและวิธีการก่อสร้างเรือนล้านนา ผู้ที่ศึกษาจะได้รับประโยชน์และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบเรือนล้านนาได้
 1153    0
 ITSC
 1746     00:04:27   
 ITSC
 1622     00:06:38