การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ

การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ จะช่วยให้ผู้ออกแบบ สามารถออกแบบอาคารได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ทั้งผู้ใช้อาคาร ที่จะใช้พื้นที่ต่างๆ ในอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
 2030    2
 ITSC
 1922     00:06:38   
 ITSC
 1966     00:06:22