การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ

การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ จะช่วยให้ผู้ออกแบบ สามารถออกแบบอาคารได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ทั้งผู้ใช้อาคาร ที่จะใช้พื้นที่ต่างๆ ในอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
 1745    2
 ITSC
 1621     00:06:38   
 ITSC
 1152     00:06:22